På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Månedens Medlem i december 2015

Blandt DI Digitals mere end 300 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver og en virksomhed byder på noget unikt og interessant.

For at give et indblik i virksomhedernes verden udvælger vi hver måned en virksomhed, vi sætter fokus på. Medlemmet får fire skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

I december 2015 er Develco A/S månedens medlem.

CEO Ole Rudkilde besvarer fire spørgsmål om hvem Develco er, hvad der optager dem netop nu og hvilke fordele de ser ved at være medlem af DI Digital. 

Billede: Develco's stand til konference

1. Hvem er Develco A/S?

Develco har eksisteret i mere end 25 år. Det primære forretningsgrundlag har alle dage været udviklingsprojekter baseret på elektronik og embedded software.  Virksomheden blev lige fra begyndelsen anerkendt for sine stærke kompetencer inden for motorstyring og kommunikationsteknologi, og Develco har opnået en førende position i relation til anvendelse af trådløse teknologier. Det førte bl.a. i 2007 til et spin-off fra Develco med etablering af virksomheden Develco Products, der laver intelligente styringsprodukter baseret på ZigBee-teknologi. I de senere år har det teknologiske fundament bevirket, at mange af Develco’s udviklingsprojekter har været i kategorien ”Internet of Things” (IoT). Som et supplement til gennemførelse af udviklingsprojekter tilbyder Develco styring af den efterfølgende produktion. Faserne i Develco’s udviklingsproces inkorporerer derfor altid ”Design For Manufacturing” (DFM).

En af Develco’s første udviklingskontrakter er underskrevet af Niels Due Jensen, og Grundfos har gennem årene været en stor kunde. I kundeporteføljen er der mange andre store virksomheder såsom Crisplant, Danfoss, Dometic, Volvo, CERN og Berendsen. Develco er ikke selv en stor virksomhed, men Develco har indiskutabelt været med til at befæste og udbygge mange store og førende virksomheders konkurrenceevne med sit bidrag til realisering af innovativ produktudvikling.

2. Hvad optager jer netop nu?

2015 har været et travlt år for Develco. Færdiggørelsen af det intelligente installationskoncept til Grundfos pumpen Alpha 3 har været en spændende og krævende opgave. Samarbejdet med Suma Care om den intelligente løsning til bleer er tæt på færdiggørelse, og det projekt har stillet store krav til præcision i dataopsamlingen via sensorer og til de fysiske specifikationer. Vores udviklingsarbejde for Berendsen har så afgjort også været en programmeringsmæssig sværvægter. Som forretningsområde er styring af produktion vokset en del i år, og vi har erfaret, at både store og små kunder har ønsket at gøre brug af den service. Det er en logisk og rationel følge af fornuften i loven om de komparative fordele, der tilsiger, at enhver økonomisk enhed skal gøre det, den er relativt bedst til. Det kan umiddelbart lyde som et dilemma for Develco selv, der så afgjort har udviklingsarbejde som kernekompetence. I kraft af, at Develco’s adm. direktør er en meget erfaren produktionsmand, er Develco imidlertid også særdeles kvalificeret til styring af produktion.

Hvad angår Develco’s egen strategiske udvikling, så er vi meget optaget af at forøge vores viden og få erfaring med nye teknologier, herunder ikke mindst nye trådløse teknologier. LoRa er vi gået i gang med at udforske og anvende, da den skal indgå i et meget stort fremtidigt ”smart city”-projekt. Her har vi stor gavn af vores strategiske samarbejde med Indesmatech. Sixfox er også en ny teknologi, vi ønsker at beherske.

3. Hvad ser I som jeres største mulighed og største udfordring i de kommende år?

Det lyder måske næsten lidt banalt, men ”tingenes internet” er så afgjort Develco’s største mulighed i de kommende år. IoT vil givet vis være et område med eksponentiel vækst og dermed potentielt udløse utallige udviklingsprojekter for Develco. Vi opfatter absolut ikke fænomenet som en udfordring alias et problem for Develvo. Tværtimod. Det er Develco’s store held og privilegium, at virksomheden i hele sin mangeårige levetid har haft nogle unikke kompetencer inden for kommunikationsteknologi. IoT repræsenterer derfor en enorm markedsmæssig fordel for Develco, hvis vi forstår at udnytte den. Skulle der være en udfordring i relation til IoT, så vil det givet vis være gabet mellem de teknologiske muligheder og potentielle kunders evne til at gennemskue relevansen for deres egen virksomhed. Markedskommunikation vil derfor være noget, vi vil prioritere højt fremover.

Den største udfordring i de kommende år bliver at bevare og udvikle den faglige talentmasse i Develco. Vi er afhængige af, at vores dygtige medarbejdere trives på grund af spændende faglig udvikling og et godt og inspirerende samarbejde. Det har vi i dag, og det betyder, at Develco også er i stand til at tiltrække ny kvalificeret arbejdskraft. Den tingenes tilstand må ikke gå tabt.

4. Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Digital?

Som en mindre virksomhed er det en stor fordel at få adgang til ekspertise på diverse områder uden for vores kerneforretning. DI Digital giver også adgang til et netværk og en eksponering, som kan være til gavn for Develco i form af ny viden og nye samarbejds- eller kunderelationer. Også DI Digitals initiativer på det politiske plan kan indebære nye forretningsmuligheder for Develco.

 

Develco A/S er et udviklingshus inden for elektronik og embedded software, der blev stiftet i 1989. Develco holder til i Aarhus.
Det lyder måske næsten lidt banalt, men ”tingenes internet” er så afgjort Develco’s største mulighed i de kommende år. IoT vil givet vis være et område med eksponentiel vækst og dermed udløse potentielt utallige udviklings- projekter for Develco.
OLE RUDKILDE, CEO, DEVELCO A/S
Du kan læse mere om de fordele, der er ved at være medlem af DI Digital på linket nedenfor.