På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Månedens medlem i marts

Blandt DI Digitals mere end 300 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver og en byder på noget unikt og interessant.
For at give et indblik i virksomhedernes verden udvælger vi hver måned en virksomhed, vi sætter fokus på. Medlemmet får fire skarpe spørgsmål og fortæller hvad der optager dem netop nu.

I marts 2017 er Clio Online månedens medlem.

Janus Benn Sørensen er en af Clio Onlines tre direktører og grundlæggere, og han besvarer fire spørgsmål om, hvem Clio Online er, hvad der optager dem netop nu og hvilke fordele de ser ved at være medlem af DI Digital.

Hvad optager jer netop nu?

Det, vi går allermest op i lige nu, ja faktisk altid, er, hvordan lærerne og skolerne i Danmark og Sverige anvender digitale læremidler. Vi har for nylig lanceret vores læringsportaler i Sverige. Her har skolerne rigtig mange computere og tablets, men kun i ringe grad tilpassede læremidler, som kan anvendes derpå. Det er naturligvis en udvikling, vi går meget op i at ændre.

Heldigvis er vores portaler blevet modtaget rigtig godt, og en stor del af skolerne i Sverige er allerede i gang med at prøve de nye digitale muligheder af. I Danmark er situationen omvendt. Her er digitale læremidler enormt udbredte, og faktisk anvender lærerne i Danmark oftere digitale læremidler end analoge læremidler. Men på de danske skoler er vi desværre ikke nær så godt rustet, når det gælder netværk og it-udstyr. Mere end en tredjedel af lærerne angiver utilstrækkeligt netværk og it-udstyr som en stor barriere for at anvende flere digitale læremidler.

En anden ting, som vi også går meget op i, er at få sat it, digital dannelse, programmering og 21st Century Skills på skoleskemaet. Allerede i dag er der en enorm mangel på kvalificeret it-arbejdskraft i Danmark. Det får vi som digitalt forlag selv at føle, når vi skal ansætte nye medarbejdere. Vi mener, at udviklingen bør starte allerede i folkeskolen, hvor elevernes interesse for det digitale skal skabes. Det bliver den ikke i dag, da it-kompetencer generelt ikke er tænkt tilstrækkeligt ind i skolens fag. Faktisk brænder vi så meget for at gøre noget ved situationen, at vi for første gang har valgt at lancere en læringsportal, der endnu ikke findes et fag til. Vi har valgt at kalde portalen Digitalfaget, og med den vil vi sætte den digitale faglighed på skoleskemaet. Portalen lancerer vi til maj, og som skolelærer kan man allerede nu skrive sig op til at blive blandt de første til at prøve den på clioonline.dk.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Vores største mulighed er uden tvivl, at vi er på et marked, hvor vores konkurrenter typisk kommer fra en traditionel forlagstradition, der som udgangspunkt ikke er digitalt funderet. Hos Clio Online er vi født digitale, og vi har altid selv stået for vores egen udvikling af digitale produkter. I dag har vi faktisk en it-afdeling på mere end 50 mand, der dagligt arbejder med at bygge nye funktioner og optimere de eksisterende funktioner på vores læringsportaler. Det gør de i samarbejde med vores redaktion, der består af dygtige læreruddannede redaktører.
 
At vi er et rent digitalt forlag, gør os samtidig i stand til hurtigt at lære mere om vores kunders brugsmønstre og ønsker. Dem kan vi så hurtigt tilpasse vores produkter ud fra. Ikke mindst gør de digitale muligheder os i stand til løbende at udgive relevant materiale, der tager udgangspunkt i det, der sker i verden i dag – og ikke for fem år siden, som ca. er den gennemsnitlige levetid for en analog skolebog.

Hvad ser I som jeres som jeres største udfordring i de kommende år?

Vores største udfordring er, at der ikke er blevet handlet tilstrækkeligt på de barrierer, der lige nu hæmmer lærernes brug af digitale læremidler. Lige nu oplever alt for mange lærere, at de mangler it-udstyr, og at skolernes internetforbindelser ikke er tidssvarende. Det gør samtidig, at de i nogle tilfælde er nødt til at ty til at indkøbe analoge læremidler som et sikkerhedsnet. Det er både kontraproduktivt i forhold til skolernes og kommunernes økonomi og den digitale udvikling i landets skoler, og det skylder vi både skolerne, lærerne og ikke mindst børnene at gøre noget ved fra politisk hold.

En anden ting der bekymrer os er, at alt for mange lærere desværre angiver, at de mangler it-kompetencer og forståelse for de nye digitale muligheder. Vi har et løbende tilbud om gratis kurser for de lærere, skoler og kommuner, der har investeret i vores læremidler og samtidig findes der et væld af andre gode kurser, som kunne hjælpe de mange lærere på vej. Desværre findes der en showstopper i at lærerne ikke har tid til at deltage på kurser og at sætte sig ind i de nye muligheder. Hvis vi ønsker en moderne skole med kompetente lærere, så skal det naturligvis være muligt for lærerne at have tid til at tilegne sig ny viden. Det ser vi gerne ske – og vi hjælper meget gerne med at realisere det.

Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Digital? 

For os er nogle af de vigtigste fordele ved at være medlem af DI Digital, at vi ikke bare får en brancheforening som sparringspartner, men også en helt række kollegaer fra andre digitale markeder. Vores samlede stemme gør samtidig, at vores politiske impact forøges, og at vi derigennem får nogle nye muligheder for at påvirke de processer, som optager os.

Grundlægger og direktør for Salg og Marketing Janus Benn Sørensen, Clio Online
Vi går meget op i at få sat it, digital dannelse, programmering og 21st Century Skills på skoleskemaet. Allerede i dag er der en enorm mangel på kvalificeret it-arbejdskraft i Danmark.
JANUS BENN SØRENSEN, CLIO ONLINE

Clio Onlines resultater:

- Markedsleder og Danmarks største digitale undervisningsforlag

- Nomineres til Årets Undervisningsmiddel 2010 med Religionsfaget

- Bronze til FysikKemifaget ved Best European School Awards 2013

- Kåret som Børsen Gazelle i 2012, 2013, 2014 og 2015

- Finalist til Bett Awards 2015

- Nationale mestre ved European Business Award i 2015 i kategorien The Business of the Year Award with Turnover of €0-25m.