På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

DI Digitals netværk og udvalg

Netværk
DI Digital driver en række netværk, hvor nøgleordene er erfaringsudveksling og gensidig inspiration til udvikling af forretningsmuligheder.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DI Digital.

Se nedenfor, hvad hvert netværk beskæftiger sig med, og hvem det henvender sig til.
  
DI DIGITALS NETVÆRK
 • Netværket skal være en toneangivende spiller i en indsats for digital læring i Danmark, og afdække status, muligheder og udfordringer i forbindelse med digital læring.
 • Netværket er for virksomheder, som går med tanker om salg af digitale løsninger i udlandet.
 • Netværket interesserer sig for alle de elementer, der forretningsmæssigt har berøring med sundhedsteknologi og velfærdsteknologi.
 • Salg til kommuner, stat og regioner. Formålet med netværket er at forbedre medlemmernes adgang til det offentlige marked.
 • The network is relevant for all startups working with digital technologies, hardware and software, including startups employing digital technology to drive and transform business.
 • Netværket interesserer sig for alle de elementer, der forretningsmæssigt berør piratkopiering og ophavsret.
 • Netværket understøtter erfaringsudveksling om forretningsmodeller, teknologiudvikling samt offentlige udbud inden for smart city-området.
 • DI Digitals it-sikkerhedspanel har til formål at informere deltagere om informationssikkerhed og privacy.
 • Leverandører af sikkerhedsløsninger møder hinanden og får bl.a. mulighed for at påvirke politikformuleringen på sikkerheds- og privacy området.
 • Netværket interesserer sig for alle de forhold, der berører beskyttelsen af personoplysninger.
 • IoT og Big Data netværket samler virksomheder og forskere, der arbejder med embedded systemer, netværk og teknologiløsninger til IoT, og som ønsker at udveksle erfaring om projekter.
Udvalg
DI Digital har en række udvalg, der sætter fokus på, hvordan man kan skabe de bedst mulige rammer for virksomhederne på de forskellige politiske områder.

Udvalgene bidrager til at formulere DI Digitals holdninger og udarbejde politiske udspil og høringssvar til offentlige myndigheder og andre aktører.

Udvalget er en ”lukket” gruppe, hvor omkring 20 medlemmer kan deltage.
DI OG DI DIGITALS UDVALG
 • e-Business udvalgets fokus er udvikling inden for internet- og digitale løsninger. Det drejer sig om alt lige fra traditionel e-handel og marketing til logistik og kundetilpassede e-løsninger.
 • Udvalget sørger for, at DI's medlemmer kan modtage vejledning om aktuelle emner og langsigtede strategier og 'best practices' i deres arbejde med informationssikkerhed i produktionen og produkter samt privacy.
 • Vi styrker medlemmernes vilkår for at drive forretning i og ud af Danmark ved at bringe deres synspunkter og erfaringer videre til beslutningstagere, kunder og samarbejdspartnere.
 • Medieindustripolitisk udvalg arbejder for at skabe fair, lige og transparente konkurrencevilkår i mediesektoren – det gælder både for elektroniske, digitale og trykte medier.
 • Telepolitisk udvalg arbejder for at skabe optimale rammer for teleerhvervet og fremme en effektiv udnyttelse af it og tele i såvel virksomheder som offentlige institutioner.
 • Udvalget styrker elektronikindustriens virksomheder. Vi gør en særlig indsats for at Danmark skal være et godt land at arbejde i og ud fra.