På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Digitale uddannelser

Nogle digitale kompetencer er meget efterspurgte og vanskelige at finde på arbejdsmarkedet. I tabellen nedenfor har vi samlet kompetencer, vi anser for at være særligt væsentlige og samtidig svære at finde. De er inddelt i kasser efter kompetencer, der passer godt sammen. Ud for dem angiver vi uddannelser, der udruster en medarbejder med de nævnte kompetencer. Der er således flere uddannelser, som kan dække samme behov for kompetencer.

Kurserne udbydes på erhvervsuddannelser (lærling), erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser (typisk cand.scient, cand.polyt eller cand.it). En uddannelse kan dække flere områder, idet der kan være specialiseringer inden for uddannelsen.  

Væsentlige kompetencer som opnås på forskellige uddannelser 
(Tryk på den specifikke uddannelse for at læse mere. I hver kasse er erhvervsakademiuddannelser m.m. listet først og derefter universitetsuddannelser)

 1. Systemartikektur, Projektledelse og     2. Frontend, Webudvikling, UX og   
    Forretningsforståelse           Brugergrænseflader, UI    
                 
● Datamatiker, erhvervsakademiuddannelse    ● Datatekniker med speciale i programmering, 
            erhvervsuddannelse    
        ● Web Development, professionsbachelor
● Computerteknologi, AU               
● Service systems design, AAU     ● Datalogi og Psykologi, RUC    
● Digital Innovation and Management, ITU   ● Service systems design, AAU  
● Software, AAU (cand.polyt)     ● Medialogi (speciale i Interaction), AAU  
        ● IT-produktudvikling, AU    
        ● Digitale medieteknologier, DTU  
                 
 3. Softwareudvikling, Programmering og    4. Udvikling og design af systemer   
    Udvikling af mobile platforme          og applikationer, Embedded software og IoT 
                 
                 
● Datatekniker med speciale i programmering, ● IT-teknolog (elektronikretning),   
    erhvervsuddannelse           erhvervsakademiuddannelse  
● Datamatiker, erhvervsakademiuddannelse            
                 
● Datalogi og Informatik, RUC     ● IT-produktudvikling, AU    
● Datalog, AAU, AUKU og SDU     ● Embedded software systems, AAU  
● Data Engineering, AAU       ● Informationsteknologi, Digital Systems, DTU
● Computer science and engineering, DTU   ● Informationsteknologi, Embedded and 
● Computerteknologi, AU         Distributed Systems, DTU    
● Software engineering, SDU              
● Software udvikling, ITU                
● Software, AAU (cand.polyt)              
● Informationsteknologi, Software Engineering,          
    DTU                
                 
 5. Big Data og Data-analyse      6. Sikkerhed      
                 
● Data Engineering, AAU       ● Informationsteknolog (Videregående IT-sikkerhed),
● Datalog, AAU, AUKU og SDU         erhvervsakademi      
● Matematisk modellering og computing, DTU            
        ● Informationsteknologi, Computersikkerhed, DTU
        ● Datalog, AAU, AUKU og SDU  

Ønsker du at læse mere om, hvad de enkelte uddannelser indeholder og hvor i landet uddannelserne udbydes, kan du læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse om efteruddannelser for de nævnte kompetencer ved at klikke på "Digitale efteruddannelser" til venstre i marginen.

De særligt efterspurgte kompetencer i tabellen bygger på analyser udarbejdet af det danske it-arbejdsmarked, Danmarks Statistik og DI's egne analyser. Uddannelserne er placeret i tabellen ud fra oplysninger fra de forskellige uddannelsessteder.