På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Udvalg

DI Digital varetager en række udvalg inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Udvalgene udgøres af medlemmerne og er med til at forberede DI politiske holdninger og synspunkter på de respektive politikområder.

Udvalgene sikrer desuden tæt kontakt til politikere, embedsmænd, eksperter og andre centrale aktører på de respektive udvalgs områder.

Medlemmerne af DI's udvalg udpeges af DI's hovedbestyrelse.

  • e-Business udvalgets fokus er udvikling inden for internet- og digitale løsninger. Det drejer sig om alt lige fra traditionel e-handel og marketing til logistik og kundetilpassede e-løsninger.
  • Udvalget sørger for, at DI's medlemmer kan modtage vejledning om aktuelle emner og langsigtede strategier og "best practises" i deres arbejde med informationssikkerhed i produktionen og produkter samt privacy.
  • Vi styrker medlemmernes vilkår for at drive forretning i og ud af Danmark ved at bringe deres synspunkter og erfaringer videre til beslutningstagere, kunder og samarbejdspartnere.
  • Medieindustripolitisk udvalg arbejder for at skabe fair, lige og transparente konkurrencevilkår i mediesektoren – både for elektroniske, digitale og trykte medier.
  • Telepolitisk udvalg arbejder for at skabe optimale rammer for teleerhvervet og fremme en effektiv udnyttelse af it og tele i såvel virksomheder som offentlige institutioner.
  • Udvalget styrker elektronikindustriens virksomheder. Vi gør en særlig indsats for at Danmark skal være et godt land at arbejde i og ud fra.
  • Udvalget formulerer DI Digitals holdninger på det uddannelses- og forskningspolitiske område, herunder videre- og efteruddannelse på DI Digital-erhvervets område samt relaterede forskningspolitiske spørgsmål.